Postitalon hammaslääkärit

Hammaslääkärit pääpostitalossa Helsingissä

- hyvät kulkuyhteydet

Mielyttävä hammashoito

- asiantuntevat ja ystävälliset hammaslääkärit

Esteettinen hammashoito

- tehokkaat ja laadukkaat hampaiden valkaisut

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä 

Postitalon Hammaslääkärit Oy

  • Y-tunnus: 1982761-4
  • Mannerheiminaukio 1 E 6 krs, 00100 Helsinki 

Rekisterin nimi 

Postitalon Hammaslääkärit Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset 

Rekisteriä käytetään Postitalon Hammaslääkärit Oy:n asiakkaiden palvelemiseen hammashoidollisissa toimenpiteissä. Rekisterin avulla täytetään myös lakiin perustuvat ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaiset säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteet.

Henkilötietoja käytetään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on aina oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietoja luovutetaan kolmannelle ainoastaan silloin, kun luovutus on tarpeen asiakkaan hammashoidon toteuttamiseksi, esimerkiksi hammasproteesin valmistamiseksi.   

Käsiteltävät henkilötiedot sekä tietolähteet

 1. Asiakkaan nimi

2. Osoite

3. Puhelinnumero

4. Sähköpostiosoite

5. Hoitotiedot 

Rekisteri koostuu asiakkaan antamista tiedoista (edellä kohdat 1 – 4) sekä asiakassuhteen aikana kertyvistä hoitotoimenpiteitä koskevista merkinnöistä (kohta 5). 

Rekisterin suojaus 

Postitalon Hammaslääkärit Oy:n henkilöstöllä on rekisteritietoja koskeva vaitiolovelvollisuus. Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa ja sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä.

Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi ulkopuoliset tahot. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. 

Tietojen säilytysaika ja poistaminen 

Henkilötiedot poistuvat Postitalon Hammaslääkärit Oy:n rekisteristä, kun niiden käsitteleminen ei ole enää tarpeellista potilastyössä eikä yhtiön oikeutetun edun kannalta. Yhtiö ei säilytä henkilötietoja kauempaa kuin on lain mukaan sallittu tai henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista. 

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista 

Kukin rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli edellisestä tietopyynnöstä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta, Postitalon Hammaslääkärit Oy voi vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

Jokaisella on oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä. Henkilö voi myös pyytää häntä koskevien tietojen poistamista järjestelmästä. Pyynnön mukaiset toimenpiteet suoritetaan, jollei Postitalon Hammaslääkärit Oy:llä ole lakimääräistä perustetta toimia toisin. 

Oikeus vastustaa tai rajoittaa tiedon käsittelyä sekä siirtää tiedot toiseen järjestelmään 

Kullakin on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.  Henkilö voi vastustaa tietojensa käsittelyä, vaikka se perustuisi aikaisemmin annettuun suostumukseen. Niin ikään hän saa pyytää tiettyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Henkilöllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

Jokaisella on oikeus saada henkilötietonsa Postitalon Hammaslääkärit Oy:ltä, jotta hän voi välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

Oikeuksien toteuttaminen 

Jokainen voi käyttää yllämainittuja oikeuksiaan lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen puhelinnumeron yhtiölle. Postitalon Hammaslääkärit Oy voi pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmentamiseksi. Yhtiö voi hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Jos henkilö katsoo tietojensa käsittelyn olevan ristiriidassa lainsäädännön kanssa, hän voi tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

Ajanvaraus

Vastaanottoajat

Ma 8.00-19.30

Ti 8.00-19.30

Ke 8.00-18.00

To 8.00-19.30

Pe 8.00-13.30

Aukioloajoissa voi esiintyä poikkeuksia.

Ei toimistomaksua!

Särkyaikoja joka päivä KELA:n suorakorvaus.
Kelakortti mukaan

TARJOUS

AJANKOHTAISTA

 
Seuraamme päivittäin koronavirusepidemiaa koskevia viranomaismääräyksiä ja -ohjeita.

Hoidamme asiakkaamme normaalisti.
Henkilökuntamme auttaa sinua, mikäli sinulle tulee hammashoitoon ja koronavirusepidemiaan liittyviä kysymyksiä.

Siirräthän aikasi mikäli sinulla ilmenee ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, kurkkukipu tai nuha tms.)tai epäilet koronavirustartuntaa tai olet ollut ulkomailla lähiaikoina.

SIJAINTI

Klikkaa suuremmaksiMannerheiminaukio 1 E
6 krs. 00100 Helsinki

käynti Postikujalta Sanomatalon kulmalta

YHTEYSTIEDOT

Postitalon hammaslääkärit

Mannerheiminaukio 1 E 6 krs

00100 Helsinki

Sijainti Google kartassa »

 

Hinnasto

Paikkaus alkaen 71 €
Purentakisko 525,00 €

Katso hinnastoa »